Írásbeli kérdés E-6331/10 Roberta Angelilli (PPE) a Bizottság számára. Tájékoztatás a Kultúra 2007 program keretében nyújtott pénzeszközök Firenze városa általi felhasználásáról