C-222/12. sz. ügy: A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által 2012. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. Karuse AS kontra Politsei- ja Piirivalveamet (Lõuna Politseiprefektuur)