T-62/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. július 1-jei ítélete — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni kontra Bizottság. ( „Állami támogatások — Közérdekből történő kisajátítás ellentételezése — A villamosenergia-ellátásra vonatkozó kedvezményes díjszabás alkalmazásának meghosszabbítása — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat — Az előny fogalma — A bizalomvédelem elve — A támogatás végrehajtása” )