2011/431/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. július 11. ) a tagállamok 2011. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2011) 4852. számú dokumentummal történt)