Zadeva C-457/18: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 31. januarja 2020 – Republika Slovenija/Republika Hrvaška (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 259 PDEU – Pristojnost Sodišča – Določitev skupne meje med državama članicama – Mejni spor med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo – Arbitražni sporazum – Arbitražni postopek – Uradno obvestilo Republike Hrvaške o njeni odločitvi, da zahteva prenehanje veljavnosti sporazuma zaradi nepravilnosti, katere storitev očita članu arbitražnega sodišča – Arbitražna razsodba, ki jo je izdalo arbitražno sodišče – Domnevna kršitev arbitražnega sporazuma in meje, določene z arbitražno razsodbo, s strani Republike Hrvaške – Načelo lojalnega sodelovanja – Predlog za izločitev dokumenta iz spisa – Varstvo pravnih nasvetov)