Lieta C-457/18: Tiesas (virspalāta) 2020. gada 31. janvāra spriedums – Slovēnijas Republika/Horvātijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde – LESD 259. pants – Tiesas kompetence – Kopīgas robežas starp divām dalībvalstīm noteikšana – Robežstrīds starp Horvātijas Republiku un Slovēnijas Republiku – Šķīrējtiesas nolīgums – Šķīrējtiesas procedūra – Horvātijas Republikas paziņojums par savu lēmumu pārtraukt nolīguma darbību saistībā ar neatbilstošu rīcību, ko tās ieskatā esot veicis šķīrējtiesas loceklis – Šķīrējtiesas pieņemts šķīrējtiesas nolēmums – Apgalvojums par to, ka Horvātijas Republika neesot ievērojusi Šķīrējtiesas nolīgumu un šķīrējtiesas nolēmumā noteikto robežu – Lojālas sadarbības princips – Lūgums izņemt dokumentu no lietas materiāliem – Juridisko atzinumu aizsardzība)