Asia C-457/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 31.1.2020 – Slovenian tasavalta v. Kroatian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 259 artikla – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Kahden jäsenvaltion välisen yhteisen rajan määrittäminen – Kroatian tasavallan ja Slovenian tasavallan välinen rajakiista – Välityssopimus – Välitysmenettely – Kroatian tasavallan ilmoitus päätöksestään saattaa välityssopimus päättymään sellaisen sääntöjenvastaisuuden vuoksi, johon se katsoo erään välitystuomioistuimen jäsenen syyllistyneen – Välitystuomioistuimen antama välitystuomio – Kroatian tasavallan väitetty välityssopimuksen ja välitystuomiossa vahvistetun rajan noudattamatta jättäminen – Vilpittömän yhteistyön periaate – Vaatimus asiakirjan poistamisesta asiakirja-aineistosta – Oikeudellisen neuvonannon suoja)