Kohtuasi C-457/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 31. jaanuari 2020. aasta otsus – Sloveenia Vabariik versus Horvaatia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – ELTL artikkel 259 – Euroopa Kohtu pädevus – Kahe liikmesriigi vahelise ühise piiri kindlaksmääramine – Horvaatia Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi vaheline piirivaidlus – Vahekohtu kokkulepe – Vahekohtumenetlus – Horvaatia Vabariigi teade kokkuleppe lõpetamise kohta eeskirjade eiramise tõttu, mille toimepanemist ta vahekohtu liikmele ette heidab – Vahekohtu tehtud vahekohtuotsus – Vahekohtu kokkuleppe ning vahekohtuotsusega kindlaksmääratud piiri väidetav rikkumine Horvaatia Vabariigi poolt – Lojaalse koostöö põhimõte – Toimikust dokumendi kõrvaldamise nõue – Õigusnõustamise kaitse)