Írásbeli kérdés E-5528/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) a Bizottság számára. Tájékozódás az Európai Unió strukturális alapjairól