Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/423 z dnia 18 marca 2016 r. upoważniająca niektóre laboratoria w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1609) (Tekst mający znaczenie dla EOG)$