Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/423 van de Commissie van 18 maart 2016 tot erkenning van bepaalde laboratoria in Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten van Amerika voor het uitvoeren van serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij honden, katten en fretten te controleren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1609) (Voor de EER relevante tekst)$