2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/423, kuriuo tam tikroms Egipto, Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinių Amerikos Valstijų laboratorijoms suteikiamas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1609) (Tekstas svarbus EEE)$