Írásbeli kérdés E-4102/10 João Ferreira (GUE/NGL) a Bizottság számára. A LIFE+ programra vonatkozó éves előirányzott hitelkeret tagállamok általi felhasználása