2010/172/: A Bizottság határozata ( 2010. március 22.) a 2002/840/EK határozatnak az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országokbeli létesítmények listája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 1707. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)