Írásbeli kérdés E-3342/10 előterjesztette: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottság számára. A bioüzemanyagok szén-dioxid-kibocsátása