TITJUR A Bíróság (ötödik tanács) 2010. szeptember 16-i végzése. # Deepak Rajani kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM). # Fellebbezés - Közösségi védjegy - Az ATOZ szóvédjegy - Az ARTOZ nemzetközi szóvédjegy jogosultjának felszólalása - A lajstromozás megtagadása. # C-559/08 P. sz. ügy Rajani kontra OHIM