Írásbeli kérdés E-6437/10 Roberta Angelilli (PPE) a Bizottság számára. A polgárok Európájáért program pénzeszközeinek Pistoia város általi felhasználására vonatkozó információk