Írásbeli kérdés E-001509/11 François Alfonsi (Verts/ALE) a Bizottság számára. Regionalista pártok betiltása Algériában és Marokkóban