Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/122 van de Commissie van 16 januari 2020 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wijziging van de bijlagen I en II bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken