A Bizottság (EU) 2020/122 Végrehajtási Határozata (2020. január 16.) az Európai Közösség és a Mexikói Egyesült Államok között megkötött, a szeszes italok megjelölésének kölcsönös elismeréséről és oltalmáról szóló megállapodás I. és II. mellékletének módosítására vonatkozóan az Európai Unió és a Mexikói Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről