Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/122 af 16. januar 2020 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og De Forenede Mexicanske Stater vedrørende ændringer af bilag I og II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Mexicanske Stater om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser inden for spiritussektoren