ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: kalanduskomisjon mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) sõlmimise kohta (08662/1/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)) Arvamuse koostaja: Catherine Chabaud