Az Európai Parlament és a Tanács 1173/2011/EU rendelete ( 2011. november 16. ) a költségvetési felügyelet euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről