Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Namn från Mexiko som ska skyddas som geografiska beteckningar i Europeiska unionen