Informatīvs paziņojums – Sabiedriskā apspriešana – Meksikas iesniegtie nosaukumi, kas Eiropas Savienībā aizsargājami kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes