Ενημερωτική ανακοίνωση — Δημόσια διαβούλευση — Ονομασίες από το Μεξικό που πρέπει να προστατεύονται ως γεωγραφικές ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση