Írásbeli kérdés E-010955/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Az Északi Áramlat gázvezeték üzembe helyezése