Písomná otázka E-5450/09 Chris Davies (ALDE) Komisii. Úspechy spoločnej politiky rybného hospodárstva