Vec C-12/10: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z  22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Trieda XVII — Dopravné zariadenia — Kapitola 87 — Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo — Položky 8703 a 8713 — Elektrické vozidlá s troma alebo štyrmi kolesami určené na osobnú prepravu, ktoré dosiahnu maximálnu rýchlosť 6 až 15 km/h a sú vybavené samostatným a nastaviteľným stĺpikom riadenia, tzv. „elektromobily“ )