Asia C-12/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 22.12.2010 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Lecson Elektromobile GmbH v. Hauptzollamt Dortmund (Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — XVII jakso — Kulkuneuvot, ilma-alukset ja alukset sekä niihin rinnastettavat kuljetusvarusteet — 87 ryhmä — ”Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet” — Nimikkeet 8703 ja 8713 — Yhden henkilön kuljettamiseen tarkoitetut kolmi- tai nelipyöräiset sähköajoneuvot, joiden suurin nopeus on 6–15 km/h ja jotka on varustettu erillisellä ja säädettävissä olevalla ohjaustangolla, eli niin sanotut ”sähkömopedit” )