Írásbeli kérdés E-010313/10 Diogo Feio (PPE) a Bizottság számára. Portugália elleni eljárás a PM10 határértékek be nem tartása miatt