C-177/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. szeptember 8-i ítélete (a Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 12 de Sevilla (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Francisco Javier Rosado Santana kontra Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 4. szakasz — A keretmegállapodás alkalmazása a közszolgálat területén — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)