Írásbeli kérdés E-7552/10 Philippe Juvin (PPE) a Bizottság számára. A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK irányelv módosítása