A Bizottság (EU) 2018/1221 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. június 1.) az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott értékpapírosításokra és egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításokra vonatkozó szabályozói tőkekövetelmények számítása tekintetében való módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)