Írásbeli kérdés E-5898/10 Nuno Melo (PPE) a Tanács számára. E-közbeszerzés és a klaszterek támogatása