C-308/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH kontra Sunstar Deutschland GmbH, korábban John O. Butler GmbH (2001/83/EK irányelv — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 1. cikk, (2) bekezdés, b) pont — A „funkcionális gyógyszer” fogalma — A „farmakológiai hatás” fogalmának meghatározása)