Zadeva C-493/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. oktobra 2011 – Evropska komisija proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Člen 63 PDEU in člen 40 Sporazuma EGP — Prosti pretok kapitala — Tuji in nacionalni pokojninski skladi — Davek od dobička pravnih oseb — Dividende — Oprostitev — Razlika v obravnavanju)