C-493/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. október 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 63. cikk és az EGT-Megállapodás 40. cikke — A tőke szabad mozgása — Külföldi és belföldi nyugdíjalapok — Társasági adó — Osztalék — Mentesség — Eltérő bánásmód)