C-71/11. és C-99/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 5-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra Y (C-71/11. sz. ügy), Z (C-99/11. sz. ügy) (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A 2. cikk c) pontja — „Menekült” jogállás — A 9. cikk (1) bekezdése — Az „üldöztetés” fogalma — A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Vallás, mint az üldöztetés oka — Ezen üldöztetési ok és az üldöztetés közötti viszony — Az ahmadiyya vallási közösség pakisztáni állampolgárságú tagjai — A vallás nyilvános kifejezésre juttatásához való jog pakisztáni hatóságok általi megtiltása — Olyan cselekmények, amelyek elegendően súlyosak ahhoz, hogy az érintett személy alappal tarthasson attól, hogy vallása miatt üldöztetésnek lesz kitéve — A tények és körülmények egyedi értékelése — 4. cikk)