ETA:n sekakomitean päätös N:o 34/2011, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta