Vec C-365/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 4. augusta 2020 – Eurowings GmbH/GDVI Verbraucherhilfe GmbH