Írásbeli kérdés P-5670/10 Arlene McCarthy (S&D) a Bizottság számára. Gyermekmunka Indiában