Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Heidelberger Druckmaschinen AG/Németország Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))