Zaak C-165/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 januari 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances (Prejudiciële verwijzing — Belastingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Zesde richtlijn (77/388/EEG) — Richtlijn 2006/112/EG — Aftrek van de voorbelasting — Goederen en diensten die zowel voor belastbare handelingen als voor vrijgestelde handelingen worden gebruikt (goederen en diensten voor gemengd gebruik) — Bepaling van het toepasselijke pro rata voor aftrek — Filiaal dat is gevestigd in een andere lidstaat dan die van het hoofdhuis van de vennootschap — Uitgaven van het filiaal die uitsluitend voor het verrichten van handelingen van het hoofdhuis worden gebruikt — Algemene kosten van het filiaal die zowel voor de handelingen van het filiaal als voor die van het hoofdhuis worden gemaakt)