Kawża C-165/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État –Franza) – Morgan Stanley & Co International plc vs Ministre de l’Économie et des Finances (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Is-Sitt Direttiva 77/388/KEE — Direttiva 2006/112/KE — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Oġġetti u servizzi użati kemm għat-tranżazzjonijiet taxxabbli kif ukoll għal tranżazzjonijiet eżenti (oġġetti u servizzi għal użu mħallat) — Determinazzjoni tat-tnaqqis pro rata applikabbli — Fergħa stabbilita fi Stat Membru differenti minn dak tas-sede tal-kumpannija — Spejjeż imwettqa mill-fergħa, iddedikati esklużivament għat-twettiq ta’ tranżazzjonijiet tas-sede — Spejjeż ġenerali tal-fergħa użati għat-twettiq kemm tat-tranżazzjonijiet tagħha kif ukoll għal dawk tas-sede)