C-165/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. január 24-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Morgan Stanley & Co International plc kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal – Adózás – Hozzáadottérték-adó (héa) – 77/388/EGK hatodik irányelv – 2006/112/EK irányelv – Az előzetesen megfizetett adó levonása – Adóköteles ügyletekhez és adómentes ügyletekhez egyaránt felhasznált termékek és szolgáltatások (vegyes használatú termékek és szolgáltatások) – Az alkalmazandó levonási hányad meghatározása – A társaság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban létesített fióktelep – A fióktelepnél kizárólag a székhely által megvalósított ügyletekkel összefüggésben felmerült költségek – A fióktelep mind saját, mind pedig a székhely ügyleteinek megvalósításával összefüggő általános költségei)