Sag C-165/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 24. januar 2019 — Morgan Stanley & Co International plc mod Ministre de l’Économie et des Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — sjette direktiv 77/388/EØF — direktiv 2006/112/EF — fradrag for indgående afgift — varer og tjenesteydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner (varer og tjenesteydelser til blandet brug) — beregning af den gældende pro rata-sats for fradraget — filial etableret i en anden medlemsstat end den, hvori selskabet har sit hovedsæde — udgifter, der er afholdt af filialen og udelukkende anvendt til hovedsædets transaktioner — filialens generalomkostninger, der er afholdt til såvel udførelsen af sine transaktioner som til hovedsædets transaktioner)