Írásbeli kérdés E-010633/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. A Jeremie-kezdeményezés alkalmazása (részesedés, kölcsönök vagy biztosítékok)