Írásbeli kérdés E-1301/10 előterjesztette: Frank Vanhecke (NI) a Bizottsághoz. Mauritius részére nyújtott fejlesztési segély