A Bizottság közleménye az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele) A 305/2011/EU rendelet rendelkezései elsőbbséget élveznek a harmonizált szabványok ellentmondó rendelkezéseivel szemben.EGT-vonatkozású szöveg.